Uluslararası İlişkiler, STK ve Hayır Kurumu

Yeni Dünyada Sürdürülebilir Staj!

Sanal İşletme Stajları


BAŞARMAK İÇİN SİZE TEMEL VERMEK

Uluslararası İlişkiler ve STK kariyer alanı, küresel sorunlar, siyaset bilimi ve sosyal etki ile ilgilenen stajyerler için benzersiz fırsatlar sunar. Ev sahibi kuruluşun odak noktası dünyanın her yerindeki diller, kültürler veya ekonomi olsun, bu tür yerleştirmeler stajyerlere ev sahibi ülkelerindeki önemli nedenler, politikalar ve girişimler hakkında bir anlayış sağlayacaktır. Stajyerler ayrıca bir STK / NPO’nun operasyonları ve günlük olarak karşılaştıkları engeller ve sınırlamalar konusunda ilk elden deneyim kazanacaklar.

Uluslararası Gelişiminiz, STK’larınız ve Yardım Stajınız Sırasında Öğreneceğiniz Kariyer Alan Becerileri

  • Proje Yönetimi
  • Topluluk Sosyal Yardımı
  • Pazarlama ve Halkla İlişkiler
  • Araştırma ve Analiz
  • Yazılı ve Sözlü İletişim
  • Veri analizi

Yaratıcı, Tasarım ve Moda Stajı Sırasında Öğreneceğiniz Kariyer Alan Becerileri

  • Üç aylık raporlama ve gelecekteki hibe başvuruları dahil olmak üzere proje yönetimini ve uluslararası kalkınma hibelerinin koordinasyonunu destekleyin. 
  • Ülkeye özgü araştırmalara katkıda bulunun: seçili ülkelerdeki siyasi, güvenlik ve insani gelişmeleri izleyin ve analiz edin; Gerektiğinde önemli gelişmelerle ilgili çizelgeler / grafikler / görseller oluşturun. 
  • Atölye çalışmaları ve saha ziyaretleri için lojistik konusunda yardımcı olun.

Öğrencilerin Uluslararası Gelişim, STK’lar ve Yardımseverlik kariyerleri için ihtiyaç duyacakları

Kültürlerarası Beceriler


STK’ları ve uluslararası kalkınmayı desteklemek için kültürlerarası beceriler aşikar bir gerekliliktir. STK’nın uluslararası nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın, tüm destekçiler, sonuçta başarılı olmak için bu becerilere ihtiyaç duyan birden fazla kültürü ve paydaşları desteklemeye devam edeceklerdir.

Öz farkındalık


Başkalarını desteklerken verilen yerinizin, geçmişinizin ve fırsatların farkında olma yeteneği, empatik ve kaliteli yardım sağlamada çok önemli olacaktır.

Belirsizliğe Hoşgörü


Pek çok destek durumunda, uygun çözümleri sağlamanın önündeki çeşitli engelleri aşarken bir miktar belirsizlik olabilir. Her zaman net yolu bilmeden ilerlemeye devam edebilmek, Uluslararası kalkınmada başarıyı sürdürmek için gerekli olacaktır.